Απότομες Μαθηματικά

2004: Με μια λέξη; The Year of (Η φράση σας εδώ)

Το Blogosphere έχει γίνει αγωγός για νέες λέξεις και εκφράσεις στην αγγλική γλώσσα που μας βοήθησαν να κατανοήσουμε ορισμένα γεγονότα του 2004. σχέδιο (Μ)