Απότομες Μαθηματικά

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα για τους υπολογιστές;

Πλήρης επισκόπηση ενός υπολογιστή για να βοηθήσει όλους να μάθουν και να κατανοήσουν καλύτερα τον υπολογιστή τους.

Ποια βιβλία υπολογιστών θα συνιστούσατε να διαβάσετε;

Μια πλήρης λίστα με τα καλύτερα βιβλία για ανάγνωση για να μάθετε περισσότερα σχετικά με υπολογιστές και θέματα που σχετίζονται με τον υπολογιστή.

Πώς να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή

Βοήθεια με τη χρήση υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων όλων των βασικών αρχών χρήσης υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης, της χρήσης περιφερειακών, της ασφάλειας στο Διαδίκτυο και του καθαρισμού υπολογιστή.

Πώς να ενεργοποιήσετε έναν υπολογιστή

Πώς να ενεργοποιήσετε έναν υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων των βημάτων σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης ενός επιτραπέζιου υπολογιστή, φορητού υπολογιστή, διακομιστή, tablet και smartphone.

Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα πληκτρολόγιο υπολογιστή

Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα πληκτρολόγιο υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης του πληκτρολογίου, πού να τοποθετήσετε τα χέρια σας και πώς να χρησιμοποιήσετε ειδικά πλήκτρα.

Πώς να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα λογισμικού υπολογιστή

Βήματα και βοήθεια για την εκτέλεση ενός προγράμματος λογισμικού σε έναν υπολογιστή.

Γιατί να μάθω για υπολογιστές;

Όλοι οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να μάθετε περισσότερα για τους υπολογιστές και γιατί δεν πρέπει να αγνοούνται.

Πώς ένας υπολογιστής επεξεργάζεται δεδομένα σε πληροφορίες;

Βοηθήστε στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ένας υπολογιστής μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα σε πληροφορίες που είναι κατανοητές από τον χρήστη.