Απότομες Μαθηματικά

Ετικέτα υπηρεσίας

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει ετικέτα υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Επιστημονική σημειογραφία

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει επιστημονική σημειογραφία, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Λειτουργία ασφαλείας

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει ασφαλής λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Galaxy S

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει το Samsung Galaxy S, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

SATA

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει SATA (σειριακό ATA ή σειριακό συνημμένο AT), συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Σώσει

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Αποθήκευση ως

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για ό, τι σημαίνει αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Κλίμακα

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει κλίμακα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Απάτη

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει απάτη, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

ΣάρωσηDisk

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει scandisk, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Γλώσσα προγραμματισμού προγράμματος

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει γλώσσα προγραμματισμού του Σχήματος, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Επιστημονική σημειογραφία

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει επιστημονική σημειογραφία, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Γρατσουνιά

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει Scratch, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Ξυστό χώρο

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει το μηδέν χώρο, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Προφύλαξη οθόνης

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει προφύλαξη οθόνης, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Γραφή

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει σενάριο συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Πάπυρος

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει κύλιση, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Γραμμή κύλισης

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για τη σημασία της γραμμής κύλισης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Πλήκτρο κλειδώματος κύλισης

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει το πλήκτρο Scroll Lock, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

SCSI

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει SCSI (Μικρή διεπαφή συστήματος υπολογιστή), συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.