Απότομες Μαθηματικά

Αντικείμενο

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει το αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Απαρχαιωμένος

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει ξεπερασμένο, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Οκτοθώρα

Ορισμός λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει οκτόθορ, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Κουμπί γραφείου

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει το κουμπί του Office, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Πρόχειρο γραφείου

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει Πρόχειρο του Office, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Office Online

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει το Office Online, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Εκτός σύνδεσης

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει εκτός σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Ωχ

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει ogg, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Εν πλω

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει ενσωματωμένο, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Online αγορές

Ορισμός λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει Online αγορές, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

OnMouseOver

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει το OnMouseOver, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

ΑΝΟΙΞΕ

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει OOP (αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός), συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Επί

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει op (χειριστής, λειτουργία, γνώμη ή πρωτότυπη αφίσα), συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Ανοίξτε το λογισμικό Broadcaster

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει το Open Broadcaster Software, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Άνοιγμα γραφήματος

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει Open Graph, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Ανοιχτό γραφείο

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει το openoffice συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Ανοιχτή πηγή

Ορισμός του λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει ανοιχτού κώδικα, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Ορισμός λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει όπερα, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Χειριστής

Ορισμός λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει χειριστής, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.

Μνήμη οπτανίου

Ορισμός λεξικού υπολογιστή για το τι σημαίνει μνήμη οπτανίου, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συνδέσμων, πληροφοριών και όρων.